Kependudukan Ngilir Ngilir

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 53
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 53
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 105
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 42
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 54
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 95
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 86
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 88
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 78
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 82
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 84
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 83
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 73
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 50
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 38
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 18

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 51
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 40
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 117
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 34
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 98
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 85
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 74
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 104
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 79
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 83
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 84
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 65
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 46
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 44
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 22
s